اخبار پینت بال

اخبار نقل و انتقالات لیگ پینت بال سال ۱۴۰۳…

اخبار نقل و انتقالات لیگ پینت بال سال ۱۴۰۳…

بازیکنان انتخاب شده بر اساس اشتراک نظر اعضای کمیته…

تیم we are one مشهد قرارداد رسمی خود را…

برگذاری اولین اردوی تیم ملی پینت بال کشور با…

شهراد شریفی بازیکن حرفه ای تیم we are one…

اخبار نقل و انتقالات لیگ پینت بال سال ۱۴۰۳…

اخبار نقل و انتقالات لیگ پینت بال سال ۱۴۰۳…

بازیکنان انتخاب شده بر اساس اشتراک نظر اعضای کمیته…

تیم we are one مشهد قرارداد رسمی خود را…

مالکیت تیم امرتات مشهد طی یک قرارداد رسمی به…

بازیکنان انتخاب شده بر اساس اشتراک نظر اعضای کمیته…

مالکیت تیم امرتات مشهد طی یک قرارداد رسمی به…

گزارش تصویری اهدای جوایز در اولین دوره مسابقات استانی…

آموزش پینت بال توسط استاد شهراد شریفی

شاگردان استاد شهراد شریفی موفق به کسب مقام قهرمانی…

تیم we are one مشهد قرارداد رسمی خود را…

شهراد شریفی موفق به دریافت حکم مربی گری درجه…

بازیکنان انتخاب شده بر اساس اشتراک نظر اعضای کمیته…

برگذاری اولین اردوی تیم ملی پینت بال کشور با…

شهراد شریفی بازیکن حرفه ای تیم we are one…

شهراد شریفی موفق به دریافت حکم مربی گری درجه…

پینت بال مشهد

تیم امرتات we are one مشهد لوح و کاپ…

آموزش پینت بال توسط استاد شهراد شریفی

شاگردان استاد شهراد شریفی موفق به کسب مقام قهرمانی…

اخبار نقل و انتقالات لیگ پینت بال سال ۱۴۰۳…

اخبار نقل و انتقالات لیگ پینت بال سال ۱۴۰۳…

تیم we are one مشهد قرارداد رسمی خود را…

کمیته پینت بال مشهد با حضور استاد شهراد شریفی…

شاهرخ شریفی, بازیکن سابق تیم امرتات مشهد به تیم…

مالکیت تیم امرتات مشهد طی یک قرارداد رسمی به…